coppesfamily.nl

Privacy

Op deze site staan mede persoonsgegevens vermeld van nog levende personen. Toestemming voor publicatie van die gegevens wordt verondersteld omdat de leverancier van die persoonsgegevens is gevraagd of hij of zij toestemming geeft voor publicatie van de gegevens op deze site als ook of die toestemming is gegeven door alle personen, van wie hij of zij persoonsgegevens ten behoeve van dez site heeft verstrekt.

Het is niemand toegestaan om persoonsgegevens van nog levende personen over te nemen van deze site, ongeacht voor welk doel. 

Heeft u bezwaar tegen vermelding van uw persoonsgegevens op deze site, neem dan contact op met de webmaster.