coppesfamily.nl

Piraten?

Een piraat in de familie?
Duinkerken en de piraterij
De Vlaamse stad Duinkerken, thans in Noord-Frankrijk, was ooit berucht om de kapers of "corsaires", die met hun schepen het Engelse Kanaal onveilig maakten. Daarbij ging het in feite om een geprivatiseerde vorm van oorlogsvoering. Een koning kon iemand een "kapersbrief" geven (lettre de marque) en daarmee was de houder van zo'n brief gerechtigd om schepen van één of meer andere landen aan te vallen (en dan natuurlijk vooral de rijk beladen handelschepen). 

In streken, waar de macht van de verschillende staten minder duidelijk aanwezig was, ontwikkelde de kaperij zich tot echte piraterij, dat wil zeggen vrije jongens, voor wie de nationaliteit van een schip minder belangrijk was dan de kans op een rijke buit.

De kaperij in Duinkerken was dus geen zaak van wetteloze vrijbuiters maar eigenlijk een respectabele vorm van ondernemen, die langzaam overbodig werd toen elke staat een eigen marinevloot had ontwikkeld.

Een Coppe(n)s als kaper?
In de omgeving van Duinkerken in Noord-Frankrijk ligt het oorspronkelijk Vlaamse stadje Hondschoote, dat al in 1094 bekend was. Het is niet duidelijk waar de naam vandaan komt. Het stadje was ooit een welvarend centrum voor textiel-industrie maar ging om verschillende redenen achteruit en werd in 1749 als baronie verkocht aan een handelaar in Duinkerken ("negociant dunkerquois"), baron Jaques Josse Coppens, die gehuwd was met Marie Bart. Zij was een nichtje van Jean Bart, een beroemde Duinkerkse kaper en later admiraal van de Franse marine.

Baron Jacques Josse Coppens d'Hondschoote en zijn echtgenote liggen begraven in de kerk van St. Vaast in Hondschoote.


 
 
In 1844 verlaat de familie Coppens d'Hondschoote het stadje "en y laissant les meilleurs souvenirs" ofwel met achterlating van de beste herinneringen. Of zou dat toch wat anders betekenen?  
Conclusie
Baron Jean Josse Coppes was geen "piraat" maar hij was wel getrouwd met het nichtje van een kaper. 

En was hij nou eigenlijk familie van ons of niet? Het kàn natuurlijk wel. Vroeger werden familienamen nogal eens verkeerd gespeld, ook in officiële documenten. Wie het weet, mag het zeggen!


Tenslotte
Er bestaat een schilderij van Baron J.J. Coppens d'Hondschoote. Wie heeft er een mooiere foto van?